Balita sa industriya

Mga alituntunin para sa pangkalahatang publiko na magsuot ng mga maskara

2020-06-23
(1) Sa bahay at sa labas, walang pagtitipon ng mga tao at magandang bentilasyon.

Payo sa proteksyon: huwag mag-mask.

(2) Sa mga lugar kung saan ang mga tao ay siksik, tulad ng mga tanggapan, pamimili, restawran, mga silid-pagpupulong, pagawaan, atbp. o sumakay ng van elevator, pampublikong transportasyon, atbp.

Mga rekomendasyon sa proteksyon: Sa mga lugar na daluyan at mababa ang peligro, ang mga ekstrang mask (disposable na mga maskara na pang-medikal o mask na pang-opera) ay dapat na isuot sa iyo, at magsuot ng mga maskara kapag malapit na makipag-ugnay sa iba (mas mababa sa o katumbas ng 1 metro). Sa mga lugar na mataas ang peligro, magsuot ng mga disposable na maskara na pang-medikal.

(3) Para sa mga may malamig na sintomas tulad ng pag-ubo o pagbahing.

Mga rekomendasyon sa proteksyon: magsuot ng mga disposable medikal na maskara o maskarang pang-opera.

(4) Para sa mga nakatira nang nakahiwalay sa kanilang mga tahanan at na nakalabas mula sa ospital.

Mga rekomendasyon sa proteksyon: magsuot ng mga disposable medikal na maskara o maskarang pang-opera.